| Commencez avec nous | Ajouter aux Favoris | Livre d'or | Forum | Discuter | Bulletinr | Dire à un ami | Poste | Réseaux Sociaux | Télévision Antique |
Polski English Deutsch Français
Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne
- | - Livres: Médical | Technique | IL | Pour les enfants | Pour les jeunes | Éducatif | Langues étrangères | Langues étrangères | Religieux | Touristique | Des sports | Historique | Militaire - | -
- | - Belle littérature polonaise | Belle littérature étrangère | Non-fiction | Ésotérique | La science-fiction | Fantaisie | Philosophie | Entreprise | Loi Administration | Science politique | Sociologie | Psychologie - | -
Antykwariat Stron
Dodaj stronę

Antykwariat On-line Antykwariat On-line / Książki Tematyczne / TurystyczneTematyczne Książki - Książek turystycznych

Turystyka - zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: "Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem". Turystyka jest powiązana z różnymi dziedzinami życia, co czyni ją zjawiskiem interdyscyplinarnym. Z punktu widzenia ekonomicznego turystyka należy do sektora usług, który to sektor jest najdynamiczniej rozwijającym się w gospodarce. Kraje wysoko rozwinięte mają duży udział usług w całej gospodarce, gdzie usługi turystyczne mają znaczący udział w działalności gospodarczej. Trzeba też dodać, że efekt ekonomiczny wynikający z ruchu turystycznego (zarówno krajowego, jak i międzynarodowego) nie jest związany wyłącznie z usługami czysto turystycznymi (hotelarstwem, gastronomią, obsługą ruchu turystycznego itp.). Na potrzeby turystyki działają także inne podmioty gospodarcze, takie jak bankowość, handel, gospodarka komunalna, transport itp. Szacuje się, że na jedno turystyczne miejsce noclegowe przypada nawet kilkunastu zatrudnionych w turystyce i poza nią.
Książka - dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój.
Antykwariat - przedsiębiorstwo zajmujące się handlem starymi przedmiotami, mającymi wartość historyczną, estetyczną lub materialną; sklep oferujący antyki bądź książki (głównie używane). Do przedmiotów sprzedawanych w antykwariatach należą książki, obrazy, rzeźby, meble, stare pocztówki, ryciny, grafiki, rękopisy, wyroby artystyczne, stare gry komputerowe zapisane na oryginalnych nośnikach, numizmaty itp.


Książki... turystyczne, przewodniki, mapy, podróżnicze i inne... sprawdź dostępne dziś:

Antykwariat Turystyczny Antykwariat On-line Internetowy
Antykwariat On-line Internetowy Antykwariat On-line Internetowy


Turystyka - Gaworecki W. WładysławTurystyka
Gaworecki W. Władysław
Hotel & Guesthouse Guide Ireland 2007Hotel & Guesthouse Guide Ireland 2007 Marketing Usług Turystycznych - Oleksiuk AdamMarketing Usług Turystycznych
Oleksiuk Adam
Obsługa Ruchu Turystycznego - Pużański ZenonObsługa Ruchu Turystycznego
Pużański Zenon
Przewodnik zimowy po EuropiePrzewodnik zimowy po Europie Bydgoszcz - Tubielewicz JolantaBydgoszcz - Tubielewicz Jolanta Geovita Katalog turystyczny 2006Geovita Katalog turystyczny 2006 Poland Destination 1992Poland Destination 1992
Urządzanie Zakładów Gastronomicznych i Gospodarstw DomowychUrządzanie Zakładów Gastronomicznych
i Gospodarstw Domowych
Spokojnie to tylko Hiszpania - Marie L. GrafSpokojnie
to tylko Hiszpania
Marie L. Graf
Podkarpackie powiaty The podkarpackie PoviatsPodkarpackie powiaty
The podkarpackie
Poviats
Vademecum Pilota Grup Turystycznych - Gołembski GrzegorzVademecum Pilota
Grup Turystycznych
Gołembski Grzegorz- Przewodniki - Albumy - Katalogi - Informatory - Foldery - Ulotki - Sport -
- Poradniki - Popularnonaukowe - Podręczniki - Krajoznawcze - Podróżnicze - Geografia -
Web Informer Button