| Commencez avec nous | Ajouter aux Favoris | Livre d'or | Forum | Discuter | Bulletinr | Dire à un ami | Poste | Réseaux Sociaux | Télévision Antique |
Polski English Deutsch Français
Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne
- | - Livres: Médical | Technique | IL | Pour les enfants | Pour les jeunes | Éducatif | Langues étrangères | Langues étrangères | Religieux | Touristique | Des sports | Historique | Militaire - | -
- | - Belle littérature polonaise | Belle littérature étrangère | Non-fiction | Ésotérique | La science-fiction | Fantaisie | Philosophie | Entreprise | Loi Administration | Science politique | Sociologie | Psychologie - | -
Antykwariat Stron
Dodaj stronę

Antykwariat On-line Antykwariat On-line / Książki Tematyczne / Prawo AdministracjaTematyczne Książki - Książek o prawie administracji

Prawo - w ujęciu przedmiotowym - ogół praw i obowiązków adresatów prawa. Prawo w ujęciu podmiotowym - wynika z prawa w ujęciu przedmiotowym i jest to prawo do czegoś, np. prawo do życia, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do pracy. Wśród takich prawa wyróżnia się prawa o charakterze społecznym, gospodarczym (ekonomicznym) i politycznym oraz dzieli na prawa podmiotowe I, II i III generacji. W prawie prywatnym przez prawo podmiotowe rozumie się często uprawnienie lub zespół uprawnień, a czasem też obowiązków powiązanych ze sobą funkcjonalnie, np. prawo własności, roszczenie o zapłatę. Prawo w ujęciu przedmiotowym próbują definiować poszczególne osoby i przede wszystkim tzw. filozofie prawa.
Administracja - działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem). Administracja, w najbardziej ogólnym sensie, jest rozumiana jako "wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów". Administracja w tym ujęciu jest działalnością trwałą, celową i planowaną. Tak więc według Eugeniusza Ochendowskiego można mówić o administracji domu, przedsiębiorstwa, zakładu, organizacji społecznej i tym podobne. Jako system, administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji.
Książka - dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój.
Antykwariat - przedsiębiorstwo zajmujące się handlem starymi przedmiotami, mającymi wartość historyczną, estetyczną lub materialną; sklep oferujący antyki bądź książki (głównie używane). Do przedmiotów sprzedawanych w antykwariatach należą książki, obrazy, rzeźby, meble, stare pocztówki, ryciny, grafiki, rękopisy, wyroby artystyczne, stare gry komputerowe zapisane na oryginalnych nośnikach, numizmaty itp.


Książki... prawo, administracja, kodeksy, komentarze, ustawy i inne... sprawdź dostępne dziś:

Biznes Antykwariat Busines
Antykwariat On-line Internetowy
- Marketing - Zarządzanie - Ekonomia - Finanse - Politologia - Socjologia -
- E-commerce - Prawo - Administracja - Kodeksy - UE - Poradniki -
Web Informer Button