| Commencez avec nous | Ajouter aux Favoris | Livre d'or | Forum | Discuter | Bulletinr | Dire à un ami | Poste | Réseaux Sociaux | Télévision Antique |
Polski English Deutsch Français
Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne Antiquaire en ligne
- | - Livres: Médical | Technique | IL | Pour les enfants | Pour les jeunes | Éducatif | Langues étrangères | Langues étrangères | Religieux | Touristique | Des sports | Historique | Militaire - | -
- | - Belle littérature polonaise | Belle littérature étrangère | Non-fiction | Ésotérique | La science-fiction | Fantaisie | Philosophie | Entreprise | Loi Administration | Science politique | Sociologie | Psychologie - | -
Antykwariat Stron
Dodaj stronę

Antykwariat On-line Antykwariat On-line / Książki Tematyczne / Literatura Piękna ZagranicznaTematyczne Książki - Książek z literatura piękna zagraniczną

Literatura Piękna Zagraniczna - rodzaj dzieł literackich o charakterze artystycznym; typ piśmiennictwa (także dzieł ustnych), do którego zalicza się wszystkie teksty o dominującej funkcji estetycznej języka, a więc dzieła literackie, w odróżnieniu od literatury użytkowej, tj. tekstów o charakterze informacyjnym, publicystycznym, naukowym itp. Zakres literatury pięknej jest zależny od kryteriów obowiązujących w danej epoce historycznej. Granice między taką literaturą a innym typem piśmiennictwa (i tekstów ustnych), np. użytkowym, nie są łatwe do wyznaczenia przez badaczy, ze względu na występujące licznie gatunki pograniczne. Określenie „literatura piękna” (fr. belles lettres) zostało wprowadzone w pierwszej połowie XVIII wieku (w okresie systematyzowania różnych form piśmiennictwa) jako analogia do terminu „sztuki piękne” (fr. beaux arts). Wówczas termin ten oznaczał gatunki poetyckie, oratorskie, retoryczne, prozę epistolarną i historiograficzną. Termin „literatura piękna” spopularyzował się dzięki traktatom Rollina De la manière d'étudier des Belles Lettres (1726) i Charlesa Batteux Cours de Belles-Lettres (1747).
Książka - dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój.
Antykwariat - przedsiębiorstwo zajmujące się handlem starymi przedmiotami, mającymi wartość historyczną, estetyczną lub materialną; sklep oferujący antyki bądź książki (głównie używane). Do przedmiotów sprzedawanych w antykwariatach należą książki, obrazy, rzeźby, meble, stare pocztówki, ryciny, grafiki, rękopisy, wyroby artystyczne, stare gry komputerowe zapisane na oryginalnych nośnikach, numizmaty itp.


Książki... literatura piękna zagraniczna i inne... sprawdź dostępne dziś:

Antykwariat Świat Literatury
Antykwariat On-line Internetowy
- Prose polonaise - Poésie - Vulgarisation scientifique - Guides - Albums - Littérature érotique - Belles-lettres - Œuvres scéniques -
Web Informer Button